Twój INSPEKTOR OCHRONY DANYCH będzie przez nas wspierany

Poprowadzimy Ciebie przez gąszcz trudnych przepisów tak abyś był w zgodzie z RODO. Nasza firma zajmuje się doradztwem polegającym na aktywnej pomocy w wypełnianiu obowiązków, do których na mocy prawa zobowiązany jest IOD. Razem stworzymy dokumenty zgodne z RODO.

Wdrożenie RODO

W procesie zaprojektowania uwzględniamy wszystkie aktualne oraz przyszłe obszary przetwarzania danych osobowych. Obszary wdrożenia: Incydenty Interakcja z osobami, których dane dotyczą Inwentaryzacja danych osobowych Konsultacje z organem nadzoru Obowiązek informacyjny…

Read More

Szkolenia z zakresu RODO

Prowadzimy szkolenia z RODO dla kadry kierowniczej i personelu instytucji lub firmy. Nasze szkolenia wewnętrzne są profilowane pod daną instytucję lub firmę i obejmują między innymi takie zagadnienia jak: Zasady…

Read More

Pełnienie funkcji IOD

Zapewniamy Inspektora Ochrony Danych na okres uzgodniony w umowie. IOD na gruncie RODO będzie pełnił ważną rolę w systemie ochrony danych. IOD będzie zobowiązany między innymi do: informowanie administratora oraz pracowników…

Read More

Nasza oferta

“MAJĄC NA WZGLĘDZIE POTRZEBĘ WDROŻENIA RODO W RÓŻNYCH JEDNOSTKACH ORAZ FIRMACH PRZYGOTUJEMY DLA WAS INDYWIDUALNĄ OFERTĘ”

Zobacz szczegóły

CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA CIEBIE W ZAKRESIE RODO ?

Wszystko co robimy jest perfekcyjne. Doradzamy, udzielamy konsultacji, inwentaryzujemy zasoby, wykonujemy audyty bezpieczeństwa informacji, opracowujemy i wdrażamy obowiązkowe procedury, wykonujemy analizy ryzyka, oceniamy skutki przetwarzania danych, opracowujemy Polityki Bezpieczeństwa, tworzymy wzory umów powierzenia, implementujemy obowiązki informacyjne.

Analiza ryzyka

Większość jednostek i firm będzie zobowiązanych do szacowania ryzyka przetwarzania danych oraz wykonywania oceny skutków ich…

Read More

Opracowanie Rejestru kategorii

Każdy administrator prowadzi i jest odpowiedzialny za rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych. W rejestrze cz…

Read More

Inwentaryzacja zasobów

RODO nie narzuca jak przeprowadzić inwentaryzację, konieczne jest zatem opracowanie własnych zasad. Nie można skutecznie wprow…

Read More

Implementacja obowiązków informacyjnych

RODO podkreśla prawo do przejrzystego i jasnego komunikowania o zasadach przetwarzania danych. Poza tym podmiot danych może w ka…

Read More

Wzory umów powierzenia

Przepisy RODO oznaczają dla administratorów danych osobowych nową rzeczywistość w aspekcie umów powierzenia , mocno uszczeg…

Read More

Polityka Bezpieczeństwa

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o zró…

Read More

CIEKAWOSTKI z RODO

Zapoznaj się z artykułami naszych specjalistów z zakresu RODO

»

Jakie korzyści dla osób fizycznych wynikają z RODO ?

Reforma zapewnia narzędzia do kontrolowania danych osobowych , których ochrona jest podstawowym prawem w Unii Europejskiej. Reforma ochrony danych wzmocni prawa obywateli i zbuduje zaufanie. Dziewięciu na dziesięciu Europejczyków wyraziło zaniepokojenie faktem, że…

Read More

»

Dopuszczalność przetwarzanie danych osobowych

Zgodność przetwarzania z prawem Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: osoba, której…

Read More

»

Definicja i przykłady danych osobowych

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię…

Read More

GIODO o RODO

Rozmowa z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych

Opinie naszych klientów

Bardzo dziękuję za opracowane dla nas materiały dotyczące zarówno procedur związanych z ochroną danych osobowych jak i za inwentaryzację monitoringu.

Nasza tak dobra współpraca nie pozostanie również bez wpływu na wizerunek Państwa firmy, szczególnie w sytuacji kiedy Państwo w bardzo płynny sposób przejęli zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną, pozwalając uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w dostępie do internetu przez administrację Spółki oraz naszych najemców (co znajduję wyraz w naszych bardzo pozytywnych ocenach przekazywanych innym firmom).

– Prezes ZRRT S.A

Od 2007 roku firma GaMP współpracuje z Powiatem Zielonogórskim w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (RODO).

Zadania, których podejmowała się firma GaMP wykonywane były zawsze profesjonalnie, rzetelnie, z dużym zaangażowaniem i zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

– Starosta Zielonogórski