Prowadzimy szkolenia z RODO dla kadry kierowniczej i personelu instytucji lub firmy.

Nasze szkolenia wewnętrzne są profilowane pod daną instytucję lub firmę i obejmują między innymi takie zagadnienia jak:

 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Zasady zgodności z prawem
 • Zasady rzetelności i przejrzystości
 • Ograniczenie celu
 • Minimalizacja danych
 • Prawidłowość
 • Ograniczenia przechowywania
 • Integralność i poufność
 • Rozliczalność
 • Zgodność przetwarzania z prawem
 • Warunki przetwarzania
 • Cel przetwarzania
 • Podstawa przetwarzania
 • Szczegółowe warunki
 • Pozostałe obszary RODO

Wśród szkolących wyróżnia nas indywidualne podejście do danej instytucji lub firmy z uwzględnieniem przepisów RODO.

Dodaj komentarz